Laatupalkintokilpailullla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä jaettavaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta. Kilpailun painopistealueilla kiinnitetään huomioita erilaisiin koulutuspoliittisesti tärkeisiin erityisteemoihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille laatupalkintokilpailun, jonka toteuttaa Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää laatupalkintotoimikunnan jäsenet. 

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta. Vuosittain vaihtuvilla painopistealueilla kiinnitetään huomioita erilaisiin koulutuspoliittisesti tärkeisiin erityisteemoihin.

Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin perustuvaan toiminnan arviointiin.

Vuosittain on jaettu enintään neljä laatupalkintoa sekä harkinnan mukaan kunniamainintoja ansioista erityisteemassa. Palkintosumma on tarkoitettu käytettäväksi koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämiseen.