Kädet asettelevat palikoita päällekäin.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä jaettavaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta. Vuosittain vaihtuva laatupalkinnon teema nostaa esille keskeisiä koulutuspoliittisia tavoitteita ja edistää niiden saavuttamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää ammatillisen koulutuksen järjestäjille laatupalkintohaun, jonka toteuttaa Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää laatupalkintotoimikunnan jäsenet. 

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa voivat hakea kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Laatupalkinnon saaja ei voi osallistua/hakea kolmena seuraavana vuotena laatupalkintoa. Kunniamaininnan saaneilla ei ole rajoituksia vuosittaiseen osallistumiseen.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta. Vuosittain vaihtuvilla painopistealueilla kiinnitetään huomioita erilaisiin koulutuspoliittisesti tärkeisiin erityisteemoihin.

Laatupalkinto myönnetään tunnustuksena toiminnan, sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin perustuvaan toiminnan arviointiin.

Vuosittain on jaettu enintään neljä laatupalkintoa sekä harkinnan mukaan kunniamainintoja ansioista erityisteemassa. Palkintosumma on tarkoitettu käytettäväksi koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämiseen ja toiminnasta viestimiseen.