Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palautteen keräämisestä vastaavat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Palaute annetaan anonyymisti. Tuloksia käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui 1.1.2018 alkaen ja sen mukaiset uusitut opiskelijapalautekyselyt otettiin käyttöön 1.7.2018.
Opiskelijoiden tyytyväisyys koulutukseen yleisesti ajalla 1.7.-31.12.2018