Tutkintoviennillä tarkoitetaan tilauskoulutusta ja Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettävää tutkintokoulutusta. Ammatillinen tutkintovienti on liiketoimintaa, jossa ansaintalogiikka perustuu pitkän tähtäimen kumppanuuksille ja yhteistyösopimuksille kohdemaassa toimivien organisaatioiden kanssa. Asiakkaiden tarpeiden, ostoprosessien ymmärtäminen ja uusien liiketoimintamallien luominen on pitkäjänteistä työtä.