Työelämän mielipiteet ovat erityisen tärkeitä, kun seurataan ammatillisen koulutuksen laatua ja kehitetään sitä. Työelämäpalautteella kuullaan työpaikkojen kokemuksista järjestää oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimukseen perustuvaa koulutusta yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa. Työelämäpalautteen kohteena on koulutuksen järjestäjän toiminta, ei opiskelija.
Myyjä pitää kädessään tablettia. Toisella kädellään hän hinnoittelee tuotteita skannaamalla ne.