Valtionavustuksella tarkoitetaan harkinnanvaraista julkista tukea, joka myönnetään valtion talousarviosta. Tukea myönnetään hakemusten perusteella. Opetushallituksen myöntämillä ammatillisen koulutuksen valtionavustuksilla kehitetään yleensä koulutuksen järjestäjien toimintaa.

 Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen suunnattujen valtionavustuksien yleisinä tavoitteina on:

  • yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantuminen
  • kansallisen, alueellisen sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistuminen
  • työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen 
  • uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien kehittyminen

Yleisten tavoitteiden lisäksi jokaiselle hakuryhmälle on asetettu omat tavoitteensa. Tässä osiossa kerrotaan  tällä hetkellä käynnissä olevista ammatillisen koulutuksen valtionavustushankkeista.