Jokainen yksilö vaikuttaa oppilaitoksen hyvään turvallisuuskulttuuriin. Turvallisuuden rakentaminen on aktiivista työtä, johon kaikki koulussa työskentelevät osallistuvat. Suurin ero ammatillisen oppilaitoksen ja yleissivistävän oppilaitoksen turvallisuustyön välillä on ammatillisen oppilaitoksen toimiminen paitsi työ- ja opiskelupaikkana myös tuotannollisena laitoksena, kun opiskelijatyön tuloksena syntyy tavaroita ja palveluita.