Pekka Elo ja Satu Elo käsittelevät artikkelissaan elämänkatsomustietoa oppiaineena. Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Katsomusopetus on taitolaji, jossa yhdistyvät oman identiteetin rakentaminen, suvaitsevuus ja kulttuurinen lukutaito.

Elämänkatsomustiedon oppiaineen tavoitteet voidaan pelkistää kahteen: katsomukselliseen yleissivistykseen ja ajattelutaitoon. Ensimmäinen tavoite sisältää perusteet tunnistaa ja arvioida uskonnollisia sekä vakaumuksellisia katsomuksia.

Elämänkatsomustieto seuraa vuoden 2001 niin sanottua Madridin suositusta käsittelemällä tasapuolisesti niin sekulaareja vakaumuksia kuin uskontoja (International Consultative Conference on School Education in Relation with Freedom of Religion and Belief, Tolerance and Non-discirnation, Madrid, 23–25 Nov. 2001). 

Toinen tavoite sisältää katsomuksellista, erityisesti eettistä ajattelutaitoa. Tavoitteen yhteydessä painotetaan myös opetuksen perustana olevaa ihmisoikeusetiikkaa. Eettisten ajattelutaitojen merkitys on keskeistä, kun pyritään tukemaan taitavasti ihmisoikeusetiikkaa noudattavan yksilön kasvua.

Kaikki edellä mainittu sisältyy perusopetuksen yleisiin tavoitteisiin ja voimassaoleviin opetussuunnitelman perusteisiin ja on myös osa tulevaisuudessa tarvittavaa kulttuurista osaamista ja pääomaa. Monikulttuurisessa tulevaisuudessa korostuu katsomusaineiden merkitys. Opetus mahdollistaa yhtäaikaisesti tuen omalle identiteetille ja joustavalle kulttuuriselle osaamiselle.