Maami Heikkinen käsittelee artikkelissaan tarinoihin ja kertomuksiin liittyvien henkilöhahmojen rakentamista. Opetussuunnitelman perusteissa kyseinen aihealue esiintyy useassa opintokokonaisuudessa ja artikkeli pyrkii avaamaan henkilöhahmon rakentamisen ohjaamista eri ikätasolla ja tarjoamaan vinkkejä käytännön toteutukseen. Artikkelissa tarkastellaan alaluvuittain henkilöhahmon rakentamista ikä- ja etenemisjärjestyksessä.

Artikkelia voi käyttää sanataideopetuksen tukena henkilöhahmoja rakennettaessa ja sitä voi soveltaa haluamallaan tavalla. On kuitenkin tärkeää huomioida opitun asian syventäminen, jotta oppilaan motivaatio ja innostus säilyisi.