Käsityön taiteen perusopetuksessa ilmaisu on keskeinen opetuksen keino, sisältö ja päämäärä. Se on myös koulutusmuodosta riippumatta yksi taidekasvatuksen identiteettiä keskeisimmin määrittävistä käsitteistä. Käsityönopetuksessa ilmaisu on suhteellisen uusi käsite ja käytänne. Miia Collanus tarkastelee tässä artikkelissa sitä, mitä ilmaisu käsityön taiteen perusopetuksessa tarkoittaa ja miten sitä voisi mahdollisimman mielekkäästi toteuttaa.