Käsityötieteen lehtori Marja-Leena Rönkkö tarkastelee artikkelissaan kokonaisen käsityön toteuttamista. Käytännön esimerkkinä toimii Rauman käsityökoulu Taitava, joka aloitti toimintansa Raumalla syyskuussa 2011. Käsityökoulu toimii Rauman kansalaisopiston alaisuudessa. Käsityökoulun oppilaat ovat 10–11-vuotiaita tyttöjä ja poikia Raumalta ja Eurajoelta. Käsityökoulu Taitavassa toteutettava toiminta perustuu kokonaiseen käsityöhön. Käsityö on kokonaista, kun oppilas suunnittelee ja toteuttaa käsityötuotteen itsenäisesti noudattaen tehtävässä annettuja rajauksia sekä arvioi lopputulosta.