Tässä artikkelissa Leena Unkari-Virtanen kirjoittaa musiikin kuuntelukasvatuksesta, joka on muutaman vuosikymmenen aikana kokenut suuria muutoksia. Nykyisin kuunnellaan enemmän ja vaihtelevampaa musiikkia kuin koskaan ennen. Artikkeli kokoaa musiikin kuuntelukasvatuksen keskeiset ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot.

Musiikin kuuntelukasvatus haastaa opettajan pohtimaan uusista näkökulmista, millainen osa musiikin kuuntelemisella voi opetuksessa olla. Tässä katsauksessa tarkastellaan seuraavia kokonaisuuksia:

  • Mihin kuuntelukasvatuksella on pyritty?
  • Mitä kuuntelukasvatus voisi nykypäivänä olla?
  • Minkälainen voi olla opettajan rooli ja tehtävä?