Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 todetaan, että lukion ohjausta voidaan järjestää opintojaksomuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä. Artikkelissa pohditaan, miten pienryhmä- ja vertaisohjausta voidaan hyödyntää lukiossa entistä kattavammin.

Käsiä

Pienryhmäohjaus ja sen myötä vertaisten hyödyntäminen on lukion opinto-ohjauksessa toistaiseksi vähän käytetty mutta vaikutuksiltaan tehokas ohjauksen muoto. Vaikka me opinto-ohjaajat tai opettajat olemme osaavia ammattilaisia, emme koskaan voi korvata lukiolaiselle vertaisen merkitystä. Nuoruuden kehitysvaiheista yksi keskeisimmistä on oman itsen etsiminen ja identiteetin rakentaminen. Se tapahtuu ennen kaikkea suhteessa vertaisiin, ei niinkään suhteessa aikuisiin. Pienryhmässä toimiminen yhdessä vertaisten kanssa vahvistaa opiskelijan toimijuutta, kun jokainen tulee nähdyksi. Vuorivaikutustaidot kehittyvät tämäntyyppisessä ohjauksessa eri tavalla kuin yksilö- tai luokkaohjauksessa.