Opetushallitus kilpailuttaa ammatillisten tutkintojen perusteisiin liittyvät asiantuntijatöiden hankinnat dynaamisessa hankintajärjestelmässä. Hankintajärjestelmällä varmistetaan, että ammatillisten tutkintojen perustetyöhön liittyvän asiantuntijatyön hankinta on avointa ja ennakoitavaa.

Asiantuntijatyön kilpailutuksiin osallistuminen edellyttää, että toimittaja on ensin hyväksytty hankintajärjestelmään. Hyväksytyltä toimittajalta edellytetään ammatillisen koulutuksen järjestämislupaa tai näyttöä viimeisen kolmen vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen järjestäjän tai Opetushallituksen kanssa. Osallistumishakemus hankintajärjestelmään tulee jättää Tarjouspalvelu.fi -järjestelmässä. Vain hyväksytyt toimittajat voivat tarjota asiantuntijatyötä avautuviin kilpailutuksiin.

Asiantuntijatyön kilpailutuksia tehdään vuosittain noin 240 000 eurolla riippuen koulutuspoliittisista painotuksista. Asiantuntijatyön hankinta kohdistuu tiettyyn tutkinnon perusteeseen tai esimerkiksi kaikkiin tutkintojen läpileikkaavan osaamisen sisällyttämiseen tutkinnon perusteisiin. Jokaisessa dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa tarkennetaan hankittavan asiantuntijatyön yksityiskohdat ja sopimusehdot.

Opetushallituksen dynaaminen hankintajärjestelmä ammatillisten tutkintojen perusteisiin liittyvästä asiantuntijatyöstä löytyy Tarjouspalvelu.fi -palvelusta.

Lisätietoja

Ammatillisen tutkintojen perusteiden valmistelu

Opetushallitus johtaa ammatillisten tutkintojen perusteiden valmistelua ja määrää tutkinnon perusteet tutkintorakenteeseen kuuluville tutkinnoille. Opetushallitus valmistelee tutkinnon perusteet yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa sekä tekee yhteistyötä myös asianomaisen työelämätoimikunnan kanssa.

Opetushallituksen tehtävä valmistella tutkinnon perusteet sisältää perusteiden laadinnan uusille tutkinnoille, tutkintoa tai tiettyjä tutkinnon osia koskevan osaamisen uudistamisen ja muut muutokset osaamisen kuvauksessa. Valmistelutyössä huomioidaan liittymäpinnat muiden toimialojen tutkintoihin sekä jatkumot eri tutkintotyyppien (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) kesken ja korkea-asteelle.