Oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä on mahdollista hakemuksesta jatkaa enintään viisi vuotta kerrallaan. Uusiminen koskee auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti suorittaneita ja korkeakoulututkinnon perusteella auktorisoinnin saaneita. Ennen auktorisointia hakijan on annettava auktorisoidun kääntäjän vakuutus, ellei sitä ole aikaisemmin annettu. Uusimisen edellytyksenä on, että henkilö on auktorisoinnin voimassa ollessa toiminut auktorisoituna kääntäjänä ja täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi lain (2007/1231 2§) mukaan.

Todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä on maksullinen. Todistusmaksu on 168,00 euroa (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta 87/2020 2 §).

Hakemusmenettely auktorisoinnin uusimiseksi

Auktorisoidun kääntäjän oikeutta haetaan alla olevalla lomakkeella Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalta. Opetushallitus ylläpitää auktorisoitujen kääntäjien rekisteriä ja lähettää sähköpostitse henkilökohtaisesti tiedon auktorisoinnin umpeutumisesta noin 3kk ennen. Lautakunnan kokouspäivämäärät löytyvät Tutkintolautakunta-välilehdeltä.

Hakemukseen liitetään Digi- ja väestötietovirastosta saatava ote väestötietojärjestelmästä. Ote tilataan käyttötarkoituksella auktorisoidun kääntäjän oikeutta varten ja se sisältää henkilö- ja perhesuhdetiedot.

Tilaa ote täältä: https://dvv.fi/muut-todistukset 

Jos hakijalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hakemukseen on liitettävä vastaavan ulkomaan viranomaisen antama suomalaista vastaava todistus tai muu todistus, josta ilmenee myös hakijan virallinen ulkomainen osoite.

Hakemuslomake liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Kirjaamo
Opetushallitus
PL 380
00531 Helsinki
Lisätietoja: auktoris.lautakunta [at] oph.fi

Liitteet