Auktorisointi myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ennen auktorisointia sinun on hakijana annettava auktorisoidun kääntäjän vakuutus, ellet ole aikaisemmin antanut sitä. Auktorisointia on mahdollista hakemuksesta jatkaa enintään viisi vuotta kerrallaan. Jatkamisen edellytyksenä on, että olet auktorisoinnin voimassa ollessa toiminut auktorisoituna kääntäjänä. Lisäksi sinun on täytettävä muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi. Todistus oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä on maksullinen. Todistuksesta perittävä maksu on 140,00 euroa.

Auktorisoinnin määräaikaisuus ei koske hakijoita, joille on aiemmin myönnetty oikeus toimia virallisena kääntäjänä.

Opetushallitus lähettää auktorisoidulle kääntäjälle sähköpostitse viestin, kun viiden vuoden aikaraja on umpeutumassa. On tärkeää, että yhteystietosi ovat ajantasaiset. Päivitäthän ne osoitteessa auktoris.lautakunta [at] oph.fi.