Opetussuunnitelman kuvataiteelle asettamiin tavoitteisiin voidaan päästä monin erilaisin keinoin ja pedagogisin ratkaisuin, joten on tärkeää käydä opintojakson alussa läpi sekä tavoitteet että arvioinnin perusteet ja tavat. Portfoliotyöskentely sekä välipalaute ja jakson aikana tehtävä itsearviointi tukevat opetussuunnitelman arvioinnille määrittelemää pitkäkestoisuuden, jatkuvuuden ja vuorovaikutteisuuden tehtävää. Tässä artikkelissa käsitellään digitaalisen portfoliotyöskentelyn lähtökohtia ja joitakin mahdollisuuksia toteuttaa monipuolista ja jatkuvaa arviointia.
Opiskelua tietokoneen äärellä

Kirjoittaja: Piritta Malinen