Valtioneuvosto julkaisi 24.1.2023 tuntijakoasetuksen, jossa B1-kieleen lisätään yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle. Tuntijakoasetus astuu voimaan 1.8.2024.

Opetushallitus sai tehtäväkseen laatia opetussuunnitelman perusteet B1-kielen kolmeen eri oppimäärään eli toiseen kotimaiseen kieleen, ruotsiin ja finskaan sekä vieraaseen kieleen. Opetushallitus on päivittänyt vuoden 2023 aikana B1-kielen opetussuunnitelman perusteita sekä 6. luokan lukuvuosiarviointia (OPH-172-2023) ja Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerejä (OPH-5042-2020).

Oppilaita ruotsintunnilla istumassa pulpetissa.