Biologian tekstitaidot tarkoittavat taitoa lukea, ymmärtää, tulkita ja tuottaa itse erilaisia tekstejä, joissa on sekä aineen erityistä sanastoa ja aineelle ominaista tapaa tarkastella ja tuottaa tietoa. Lue tarkemmin, millaisia ovat biologian tekstitaidot ja mitä kielitietoisuus tarkoittaa oppiaineessa.