Vuosiluokkien 7–9 biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittävät oppimisen iloa sekä herättävät kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Lisätty todellisuus tuo biologian opetukseen luontevan digitaalisen ulottuvuuden.
Tabletti

Lajien tunnistaminen (T1), biologian taitojen soveltaminen arkipäiväisessä ympäristössä (T11) ja luontosuhteen vahvistaminen (T12) ovat perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 biologian opetuksen tavoitteita. Lajien tuntemus ja niiden vertailu todellisissa ympäristöissä ovat tärkeä osa biologian sisältöjä (S2). Oppilaiden kanssa tutustutaan myös erilaisiin ekosysteemeihin sekä ihmisen vaikutukseen ekosysteemien kehityksessä (S3). Tavoitteiden ja sisältöjen toteutumisen kannalta on olennaista, että opetuksessa sovelletaan erilaisia digitaalisia sisältöjä, jotta opetuksesta tulee monipuolista ja innostavaa. Näiden avulla oppilas voi harjoitella tiedon hankkimista, tulkintaa, arviointia sekä esittämistä.

Lisätyn todellisuuden avulla oppilaat pääsevät tutustumaan erilaisiin monimuotoisiin kasvi- ja eläintyyppeihin sekä soveltamaan osaamistaan niiden parissa. Oppilaat voivat sijoittaa esimerkiksi samaan ympäristöön kuuluvia kasveja ja eläimiä oikeaan ympäristöön tai luoda esimerkiksi omaan luokkahuoneeseen eri ekosysteemien elinympäristöjä.

Käyttölisenssi: CC BY-NC-SA