Netissä surffatessa kertyy valtava määrä dataa, jota voidaan käyttää eri tarkoituksiin, kuten markkinointiin ja vaikuttamiseen. Digiprofiilitestin avulla perusopetuksen ylempien vuosiluokkien oppilaat voivat testata tietämystään datataloudesta ja saada vinkkejä henkilötietojen suojaamiseen.

Digiprofiilitesti on matalan kynnyksen tapa tutustua digitaalisten palvelujen keräämään dataan ja arvioida omaa suhdetta digitaalisten palvelujen käyttöön. Digiprofiilitestissä testataan henkilödatatalouden perusteisiin liittyvää osaamista ja vastaajien luottamusta palveluntarjoajien datan käsittelyyn. Testi antaa tietoa myös siitä, miten aktiivisesti vastaaja suojaa omaa yksityisyyttään. Testin lopuksi saa henkilökohtaisia vinkkejä datatalouden perusteista ja yksityisyyden suojaamisesta.

Sitra julkaisi vuonna 2020 Digiprofiilitestin, joka on tehty yhteistyössä Oulun yliopiston ja IT University of Copenhagenin kanssa. Nyt Sitra on yhteistyössä Opetushallituksen kanssa päivittänyt testin soveltumaan opetuksen ja koulutuksen käyttöön. Digiprofiilitestistä saatavan testidatan avulla voidaan jatkossa seurata ikäluokkatasolla dataosaamisen edistymistä. Opetushallituksen ja Sitran yhteistyö jatkuu tukemalla opettajien dataosaamista.

Testin löydät Sitran sivuilta.  Digiprofiilitesti ja testiin johdatteleva video on julkaistu suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja viittomakielellä. Linkin testiin sekä siihen johdattelevan videon löydät alta:

Video suomeksi
Video viittomakielellä tulkattuna
Video ruotsiksi
Video englanniksi