Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia näyttöjen toteuttamiseen. Tältä sivulta löydät vinkkejä ja case-esimerkkejä digitaalisuuden hyödyntämisestä näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Alle on koottu ammatillisten opettajien kokemuksia digitaalisuuden hyödyntämisestä näyttöjen toteutuksessa.

Digitalisuuden hyödyntäminen näyttöjen suunnittelussa ja toteutuksessa  

Näyttöjen edellytyksenä on:  

 • Opiskelija osoittaa osaamisensa tutkinnon perusteiden mukaisesti  
 • Opiskelijan osaaminen arvioidaan tutkinnon perusteiden mukaisesti   
 • Työelämän edustaja ja opettaja toimivat arvioijana 

Kun nämä edellytykset täyttävät, voidaan digitaalisuutta hyödyntää monipuolisesti näytöissä.  

Vinkkejä näyttöjen suunnitteluun digitaalisuuden hyödyntämisen näkökulmasta: 

Näytön suunnittelu 

 • Selvitä opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa, mitä digitaalisia ympäristöjä ja alustoja näytön suunnittelussa on tarkoituksenmukaista käyttää.  Selvitä  koulutuksen järjestäjän tarjoamat ja tukemat digitaaliset ratkaisut.  
  • Erilaiset verkkokokousjärjestelmät mahdollistavat opettajan, opiskelijan ja työelämän edustajan etäosallistumisen näytön yhteissuunnitteluun ja aikataulutukseen.  
  • Erilaiset sovellukset, alustat tai jaetut dokumentit/pilvipalvelut tai esim. eHOKS mahdollistavat opiskelijan näyttösuunnitelman laatimisen digitaaliseen muotoon. 
 • Varmista näytön vastaavuus tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.  
  • Voimassa olevat tutkintojen perusteet löydät ePerusteet-palvelusta.
 • Näyttösuunnitelman ja näyttöaineiston tulee olla opiskelijan ja arvioijien käytettävissä ennen näyttöä. 
 • Varmista tietoliikenneyhteyksien toimivuus näyttötilanteessa. 
 • Ota huomioon seuraavat asiat dokumentoitaessa näyttöjä 
  • Selvitä kuka tallentaa, mitä tallentaa, millä välineillä ja miten tallenteita käsitellään (useimmiten myös kännykkä-äänitteen/-videon tasoiset tuotokset riittävät) 
  • Varmista, että varmuuskopiot saatavilla dokumentaatiosta. 
  • Suunnittele näyttötilanteeseen sopiva kamera- ja mikrofonitekniikka 
  • Varmista käytettävien ohjelmistojen lisenssit ja niihin liittyvät käyttöoikeudet, 
  • Ota huomioon, että videointiin, äänen tallentamiseen ja valokuvaamiseen pitää olla osallisten allekirjoittamat luvat. 
  • Ota huomioon mahdolliset liikesalaisuuteen liittyvät salassapitoasiat (tallenne). 

Näyttöjen toteutus  

 • Varmista näytön antajan henkilöllisyys  
 • Varmista tietoturva ja tietosuoja 
 • Hyödynnä mahdollinen näytön arviointiin käytettävien e-lomakkeiden sähköinen allekirjoitus. 

Alta löydät esimerkkejä eri tahojen tavoista hyödyntää digitaalisuutta näytöissä.