Kunnalla on yleinen vastuu lasten ja nuorten terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kunnalla on velvollisuus tehdä ja toteuttaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Ehkäisevä päihdetyö on osa kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävää, jossa kouluilla ja oppilaitoksilla on tärkeä roolinsa. Sivistystoimi toimii koulujen ja oppilaitosten keskeisenä kumppanina kuntien ehkäisevässä päihdetyössä.  

Ihmisiä kokouksessa

Käytännössä ehkäisevän päihdetyön laaja-alaista suunnittelua ja yhteistyötä tehdään esimerkiksi opiskeluhuollon ohjausryhmässä.

Monessa kunnassa ja hyvinvointialueella toimii ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö. Yhdyshenkilö voi tehtävänsä puitteissa pitää yhteyttä kunnan tai alueen kouluihin ja oppilaitoksiin. Hän voi tukea niissä tehtävää ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi päihdesuunnitelman tekemisessä.

Ehkäisevä päihdetyö pyrkii 

1. ehkäisemään ja lykkäämään päihteiden käytön, tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön sekä rahapelaamisen aloitusta
2. ehkäisemään jo alkaneen käytön tai rahapelaamisen muuttumista haitallisemmaksi
3. ehkäisemään käytöstä ja pelaamisesta syntyviä haittoja yksilöille ja yhteisöille.
Päihteiden ja nikotiinituotteiden käyttöön sekä rahapelaamiseen liittyy erilaisia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä mahdollisuus riippuvuuden kehittymiseen. Haittoja ovat esimerkiksi velkaantuminen, tapaturmat, tarttuvat taudit ja mielenterveyden ongelmat. Ehkäisevällä päihdetyöllä puretaan myös päihteisiin tai riippuvuuteen liittyvää stigmaa.