Päättöarvioinnin tueksi on lisäksi laadittu oppiainekohtaista materiaalia, joka ei sisällä sitovia määräyksiä. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa, päättöarvioinnin antamisessa ja kriteerien käytössä.
Koululaisia oppitunnilla