Päättöarviointi kuvaa sitä, miten hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut perusopetuksen elämänkatsomustiedon oppiainetavoitteet opintojen päättyessä. Tukimateriaali avaa päättöarvioinnin kriteerejä ja arviointimenetelmiä opettajan avuksi.

Oppilaita pihalla heitellen ja pidellen käsissään pienoismaapalloja.