Elämänkatsomustieto tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista ja hyvän elämän tavoittelua. Sen lähtökohtana ovat opiskelijoiden elämismaailma ja sen ilmiöt. Lue sivulta elämänkatsomustiedosta ja paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta.

Elämänkatsomustieto on monitieteinen oppiaine, jonka tiedeperustaan kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Se pohjautuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen nähdään sosiaalisena olentona ja jossa korostetaan ihmisten mahdollisuutta tutkia kriittisesti ympäröivää todellisuutta ja elää̈ vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja eettisinä yhteiskunnan jäseninä.