Lukion kirjallisuuden opetuksessa on pitkään korostunut tulkitseva ja analyyttinen lukemisen tapa, kirjoittamisessa taas asiakirjoittaminen. Niiden lisäksi tarvitaan myös lukemisen ja kirjoittamisen tapoja, jotka tuottavat lukijassa elämyksiä, herättävät omaa ajattelua ja tukevat tekstin syvempää ymmärtämistä ja tulkintaa.