Tapaseuran puheenjohtajana Kaarina Suonperä tervehti tapakasvatusviikon kasvattajia ja nuoria muistuttaen hyvien tapojen merkityksestä.

Mitä tietoa ja oppia tarvitaan huomenna? Uudistuminen vaatii koululta kykyä ja halua tarjota oppilaille uusia avauksia sekä taitoja yhteiskunnan muutoksista selviytymiseen. Koululla on yhä myös kasvatuksellinen rooli ja hyvät käytöstavat tulee taas saada kunniaan.

Tapaseura tervehtii ilolla koulujen syyskuun valtakunnallista Tapakasvatusviikkoa. Kaikki alkaa aidosta kohtaamisesta ja ensivaikutelma jättää toiselle muistijäljen. Aina.

Sivistys, kulttuuri ja yksilön vastuu ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisemisen menestystekijöitä. Kieli ja oppiminen takaavat sivistyksen. Sivistys tarkoittaa monia asioita kuten hyvää käytöstä, välittämistä, ystävällisyyttä ja tahtoa yhteiselämään. Se on aina toisen huomioimista, loukkaamattomuutta ja suvaitsevaisuutta. Sivistys on kykyjen ja taitojen jatkuvaa uusintaa, jalostumista ihmisenä. Se on myös kiinnostusta ympäröivästä maailmasta niin ympäristöstä kuin eri kulttuureistakin, se on rehellisyyttä, hymyä ja kauniita sanoja. Sivistys on ihmisenä olemista.

On kiehtovaa ja mielenkiintoista kohdata ihmisiä eri maista ja maisemista. Samalla kun itse oppii uutta voi lisätä muiden ymmärrystä oman kansamme ja kulttuurimme suhteen. Vaikka tieto kuinka muuttuu, ihmisenä oleminen ja eläminen on ja pysyy. Sivistys on oman maailmankuvan jatkuvaa paikkaamista, elämäntaitoa ja elämänhallintaa.

Suomalainen yhteiskunta on kansainvälisten hyvinvointivertailujen huippua. Pisa-tutkimukset kertovat koululaisistamme ja opiskelijoistamme samaa. Mutta miksi osa oppilaista ei viihdy koulussa? Unohtuuko koulukiusaamisesta puhuttaessa, että se on väkivaltaa? Koulukiusaaminen haavoittaa ja loukkaa aina. Kuuleeko koulu oppilaitaan kuulevin korvin? Sivistykseen liittyy kyky asettua toisen asemaan ja halu yrittää ymmärtää vastapuolta.

Halu muuttaa haaveet todeksi. Olisipa hyvä jos onnistuisimme omalla esimerkillämme opettamaan lapsillemme ja nuorillemme, että hyvä käytös on myös avuliaisuutta ja sellaisten tapojen noudattamista, joilla tehdään elämä paremmaksi kaikille. "Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia", eli suvaitsevaisuus tarkoittaa erilaisuuksien hyväksymistä itsessä ja muissa.

Hyvät tavat ovat aina myös hyvää käytöstä. On monta syytä elää ihmisiksi ja käyttäytyä hyvin. Elämässä tärkeämpää kuin minä on sittenkin me.

Kirjoittaja:

Kaarina Suonperä

Tapaseura ry

puheenjohtaja

Tapaseura ry on vuonna 1996 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on vahvistaa hyvien tapojen tuntemusta ja herättää kiinnostusta käytöskulttuurin alalla tapahtuvaan kehitykseen niin meillä Suomessa kuin muualla maailmassa. Sillä kansainvälistyvässä ja yhä monikulttuurisemmassa maailmassa on tärkeää oppia tuntemaan ja arvostamaan myös muiden maiden erilaisia tapakulttuureita. Tapaseura ei ole tapatuomari vaan haluaa koota yhteen ihmisiä, jotka arvostavat hyvätapaisuutta niin arkena kuin juhlatilanteissakin. Kohtelias, ystävällinen ja huomaavainen käytös tekee elämän miellyttävämmäksi ja mukavammaksi sekä itselle että muille. On hyvä pakata aamulla koulureppuun tärkeät sanat kiitos ja anteeksi. Niitä tarvitaan joka päivä.

Kaarina Suonperä tunnettiin tapakulttuurin puolestapuhujana. Vuosien varrella hän toimi asiantuntijana mediassa esimerkiksi valtiovierailuihin ja Linnan juhliin liittyvään etikettiin ja pukeutumiseen liittyen. Tapakouluttajana ja viestintäyrittäjänä työskennellyt Suonperä toimi Tapaseuran puheenjohtajana vuodesta 2004. Kamarineuvos Kaarina Suonperä on kuollut heinäkuussa 2022. Tapakasvatusta kehitettäessä uudistuneen opetussuunnitelman perusteasiakirjan linjausten mukaisesti hän antoi Opetushallitukselle tämän artikkelin. Kunnioitamme hänen muistoaan ja elämäntyötään tapakasvatuksen hyväksi.