Filosofian tukimateriaali antaa esimerkkejä muun muassa siitä, mitkä laaja-alaisen osaamisen osa-alueet painottuvat moduulissa ja miten keskeisiä sisältöjä voidaan toteuttaa ja avata. Tukimateriaalin avaukset ja esimerkit eivät ole normittavia eivätkä tyhjentäviä. Tutustu avoimin mielin!
Lamppu