Esiopetusta voidaan järjestää päiväkodissa, koulussa tai muussa siihen soveltuvassa paikassa. Esiopetuksen toteutukseen, ryhmäkokoon, sijaintiin ja maksullisuuteen vaikuttavat varhaiskasvatuslaki sekä muut säädökset ja määräykset.
Kuvituskuva, lippikset naulakossa

Päivitetty 9.1.2024

Esiopetuksen järjestämisestä vastaavat kunnat. Myös yksityiset perusopetuksen järjestäjät ja valtion oppilaitokset voivat erillisen luvan perusteella järjestää esiopetusta. Kunta voi myös hankkia esiopetuksen ostopalveluna julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta, esimerkiksi yksityiseltä päiväkodilta. Kunta vastaa siitä, että ostopalveluna tuotettu esiopetus toteutetaan säädösten ja määräysten mukaisesti.

Esiopetus järjestetään kunnan päätöksen mukaisesti koulussa, päiväkodissa tai muussa soveltuvassa paikassa. Esiopetus voidaan järjestää siten, että lapsella on esiopetuspaikka yhdessä paikassa, mutta hän osallistuu esiopetukseen myös toisessa paikassa esimerkiksi vuoroasumisen tilanteissa. Tämä järjestely on toiselle esiopetuksen järjestäjälle vapaaehtoista, sillä lapsella ei voi olla kahta virallista esiopetuspaikkaa. 

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia eli keskimäärin neljä tuntia päivässä. Päivään saa kuulua enintään viisi tuntia esiopetusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut suosituksen koulussa annettavan esiopetuksen ryhmäkoosta. Sen mukaisesti yhden opettajan esiopetusryhmässä saa olla enintään 13 lasta tai 20 lasta, jos ryhmässä on toinen koulutettu aikuinen. Päiväkodeissa järjestettävään esiopetukseen sovelletaan varhaiskasvatuslain säädöksiä ryhmäkoosta ja henkilöstömitoituksesta.