Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on laadukkaan ja yhtenäisen esiopetuksen yhdenvertainen toteutuminen koko maassa.

Voimassa olevat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on saatavissa pdf-dokumenttina ePerusteet-palvelun kautta. Voit tarkastella tällä sivulla myös aikaisempien vuosien perusteasiakirjoja sekä perusteiden muutoksia.