Tämä Europassin keskeisten käsitteiden sanasto on Opetushallitukseen kuuluvan Suomen Europassi-keskuksen laatima sanasto, joka sisältää määritelmät keskeisille käsitteille, jotka liittyvät oleellisesti Europassin toimintaan ja käyttöön. Sanaston tarkoituksena on tukea Europassin käyttäjien, oppilaitosten ja muiden Europassista kiinnostuneiden toimintaa, sekä tarjota mahdollisimman selkeästi tietoa Europassin keskeisimmistä käsitteistä. Termien määrittelyssä on käytetty Europassi-keskusten ja Euroopan Komission toiminnassa vakiintuneita käsitteitä. Sanastoa kehitetään ja täydennetään jatkuvasti yhteistyössä Europassin käyttäjien kanssa.