Miika Katajamäki avaa artikkelissaan FIS-STEPS-hankkeen opetuksia ja tulevaisuuden haasteita kaksikielisessä opetuksessa.
Kuvituskuva, opettaja hymyilee tietokoneen ääressä

Vuosina 2011–2016 toimineen Opetushallituksen rahoittaman FIS-STEPS-hankkeen (Finnish International Schools – Sharing Tools for Public Schools) pyrkimyksenä oli kehittää ja yhtenäistää Suomessa tarjottavaa kaksikielistä opetusta, jossa opetuskielenä on suomi ja kohdekielenä englanti. Projektiorganisaatio muodostui viidestä koulutuksen järjestäjästä. Mukana olivat Espoon, Kuopion, Tampereen ja Vantaan kaupunkien opetustoimet sekä Turun kansainvälinen koulu. Tampereen kaupunki koordinoi projektia verkoston muiden jäsenten toimiessa aktiivisesti niin ohjaus- kuin projektiryhmässäkin. Verkosto tarttui kaksikielisen opetuksen kehittämiseen kentän hajanaisuuden tultua laajalti ilmi Jyväskylän yliopiston tekemässä selvityksessä.

FIS-STEPS-hankkeen suurimmat haasteet ja kehittämiskohteet olivat materiaaliongelmiin vastaaminen, opettajien tukeminen ja erityisesti englanninkielisen täydennyskoulutuksen tarjoaminen ja mahdollistaminen sekä oppilasvalintaan liittyvien ja muiden arjen käytäntöjen jakaminen, opetussuunnitelmatyöhön vaikuttaminen, kuntatason päätöksenteon sitouttaminen ja koulutuksellisen tasa-arvon kysymysten huomiointi.