Häirinnäksi määritellään tilanne, jossa luodaan esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään, vammaisuuteen tai muuhun tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuslaissa säädettyyn syrjintäperusteeseen liittyvä toista henkilöä halventava, nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Tyttö katsoo surullisena ikkunan takaa sadetta.

Häirintä voi ilmetä asiattomana vihjailuna ja loukkaavana käytöksenä sanoin tai teoin. Häirintää voi olla kirjoitettujen ja puhuttujen sanojen ja ilmaisujen lisäksi ihmisarvoa loukkaavan materiaalin esittäminen verkossa tai sosiaalisessa mediassa. Vähemmistöön kuuluminen lisää häirinnän riskiä merkittävästi.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta, fyysistä tai muuta seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Seksuaalinen väkivalta loukkaa aina henkilön koskemattomuutta tai itsemääräämisoikeutta.  

Seksuaalinen häirintä ja väkivalta aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. Häirintä ja väkivalta vaikuttavat käsityksiin omasta kehosta ja läheisyydestä, ihmissuhteista ja omasta seksuaalisuudesta. Väkivalta aiheuttaa usein erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia. Henkilö voi kärsiä pelkotiloista, ja asiaan saattaa liittyä myös kiusaamista ja kiristämistä.

Seksuaalista häirintää ja väkivaltaa ovat esimerkiksi:

  • seksuaalissävytteisten viestien ja kuvamateriaalien lähettäminen 
  • kuvien tai henkilön kommentointi
  •  fyysinen ei-toivottu käytös ja kosketus: sively, puristelu, taputtelu, kouriminen tai muu koskettelu esimerkiksi sukuelimiin, pakaroihin, rintoihin tai reisiin
  • sukupuolista tai seksuaalista kanssakäymistä koskevat vaatimukset tai ehdotukset
  • pakottaminen seksuaaliseen tekoon, joka loukkaa itsemääräämisoikeutta
  • pakottaminen seksuaalisen materiaalin katsomiseen tai seksiin 
  • alle 18-vuotiaan seksuaalinen hyväksikäyttö ja alle 16-vuotiaan houkuttelu seksuaalisiin tekoihin 
  • seksuaalipalvelun ostaminen alle 18-vuotiaalta 
  • raiskaus, myös seurustelusuhteessa, avo- tai avioliitossa 
  • kunniaväkivalta ja sukuelinten silpominen

 

Huomaa ja tunnista lapsen kokema seksuaalinen väkivalta