Tutustu tietosisältöön ja liitteisiin, jotka minimissään tulee sisältyä koulutuksen järjestäjän tekemään vapaamuotoiseen hakemukseen, kun haetaan lupaa poiketa tutkinnon perusteista tutkintoviennissä.