Opintojaan ja tulevaisuuttaan suunnitteleva opiskelija tarvitsee ohjausta, jossa on tilaa henkilökohtaiselle ohjauskeskustelulle. Lue lisää henkilökohtaisen ohjauskeskustelun periaatteista ja merkityksestä opinto-ohjauksessa.
Koululainen

Lukiossa jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opintojaan ja tulevaisuuttaan suunnitteleva opiskelija tarvitsee ohjausta, kun hän yrittää hahmottaa eri tekijöiden yhteyttä ja vaikutuksia sekä tarjolla olevia mahdollisuuksia. Lukiossa olisi tärkeää varata aikaa heti opintojen alussa ja niiden aikana henkilökohtaisille ohjauskeskusteluille, joiden aikana opiskelijan kanssa keskitytään hänen tilanteeseensa, voimavaroihinsa sekä toiveisiinsa ja suunnitelmiinsa.

Seuraavissa osioissa esitellään henkilökohtaisen ohjauskeskustelun periaatteita ja prosessia. Sisältö ja tavoitteet syntyvät ohjaajan ja opiskelijan yhteisen keskustelun pohjalta, mutta ammatilliseen ohjauskeskusteluun liittyy aina tiettyjä lähtökohtia, jotka ohjaajan tulee tiedostaa.