Hyppää pääsisältöön

Historia ja yhteiskuntaoppi lukiossa


Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä, kulttuurien tuntemusta ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Yhteiskuntaopin opetus puolestaan syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja taloudesta sekä antaa hänelle valmiuksia kasvaa aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi.

Molempien oppiaineiden arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen. Oppiaineet avaavat demokratian ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia oman aikamme ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. 

Opetuksen ja oppimisen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Nuorille suunnattu kysely sosiaaliturvasta

stm.fi

Lapsia ja nuoria kuullaan osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua. Nuoret voivat kertoa mielipiteensä sosiaaliturvasta ja vaikuttaa sosiaaliturvauudistukseen vastaamalla kyselyyn 31.10.2022 mennessä. Kysely on suunnattu 13–20-vuotiaille.

alt-text (optional, uses title if not set)

Historian opetuksen tueksi

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia verkkomateriaaleja historian opetuksen tueksi. Materiaaleja on saatavilla muun muassa Suomen historiaan ja kansainvälisiin suhteisiin liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Tehtäviä historian taitojen kehittämiseen

Sivulle kerätään erilaisia esimerkkitehtäviä, joiden tarkoituksena on antaa ideoita käytännön opiskeluun ja taitojen vahvistumiseen. Tehtävät ovat vapaasti opettajien käytettävissä.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yhteiskuntaopin opetuksen tueksi

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia verkkomateriaaleja yhteiskuntaopin opetuksen tueksi. Materiaaleja on saatavilla muun muassa talouteen, yrittäjyyteen ja vaikuttamiseen liittyen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Euroopan unioni

www.oph.fi

Tältä sivulta löydät kootusti erilaisia EU-opetusmateriaaleja. Sivun materiaalikoonnin avulla voit tutustua muun muassa EU-aiheisiin lapsille ja nuorille suunnattuihin peleihin, tapahtumiin ja ohjelmiin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Holokaustin opetus

Sivuston materiaalien avulla voit kehittää holokaustiin liittyviä tietojasi, luoda kiinnostavia oppimisympäristöjä holokaustin opiskeluun sekä tarjota ihmisoikeuksiin ja kansanmurhien ehkäisemiseen liittyvää opetusta ja koulutusta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus

Jokainen kasvattaja ja opettaja on samalla demokratia- ja ihmisoikeuskasvattaja. Sivun materiaalikoonnin avulla voit tutustua laajasti aiheeseen liittyviin teemoihin ja käsitellä niitä osana oppituntia.

alt-text (optional, uses title if not set)

Mediakasvatus

Sivulta löydät sisältöä mediakasvatuksen opetuksen tueksi. Sivulta löytyy Opetushallituksen tuottamia sisältöjä sekä muiden toimijoiden mediakasvatusmateriaaleja.

alt-text (optional, uses title if not set)

Seurakuntavaalit 2022 - Demokratiakasvatusta 2. asteelle

www.lastenjanuortenkeskus.fi

Opas sisältää konkreettisia opetusmateriaaleja lukion demokratiakasvatuksen sekä oppiainerajat ylittävän opetuksen tueksi. Videot, diat, tehtävät ja muut materiaalit soveltuvat esimerkiksi lukion yhteiskuntaopin moduulin 1 sekä uskonnon moduulien 2, 4 ja 6 toteutukseen.