Hyppää pääsisältöön

Historia ja yhteiskuntaoppi lukiossa


Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä, kulttuurien tuntemusta ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Yhteiskuntaopin opetus puolestaan syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja taloudesta sekä antaa hänelle valmiuksia kasvaa aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi.

Molempien oppiaineiden arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen. Oppiaineet avaavat demokratian ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia oman aikamme ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa.