Holokaustin ymmärtämiseksi on hallittava siitä puhumisen kieli. Tutustu sivulla holokaustiin liittyviin keskeisiin käsitteisiin, jotka on osittain johdettu IHRAn julkaisusta Suosituksia holokaustin opetukseen.

Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.