Syyslukukauden 2021 alkaessa oppilaiden ja opiskelijoiden myönteinen kohtaaminen jokaisena koulupäivänä on entistä tärkeämpää. Jokaisen oppilaan ja opiskelijan yksilölliseen hyvinvointiin ja oppimiseen tulee kiinnittää huomiota.
Oppilaat välitunnilla