Oppilaat välitunnilla

Sivuja ei enää päivitetä. Tämä sivu on päivitetty viimeksi kesällä 2022.

Koronatilanteen tasaantuessa rakennetaan yhdessä sujuvaa, hyvinvoivaa ja turvallista arkea. Koronatilanteesta palautumisen lisäksi koulu- ja oppilaitosyhteisöjen ilmapiiriin on voinut vaikuttaa myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Korona-ajan vaikutukset kietoutuvat muiden kriisien vaikutuksiin, eikä enää välttämättä voida tunnistaa yksiselitteisesti, mistä mikäkin johtuu.

Koulu- ja oppilaitosyhteisöissä on onnistuttu kehittämään resilienssiä ja kriisinkestävyyttä, joita tarvitaan edelleen. Poikkeuksellisena aikana on myös voitu oppia uutta ja löytää uusia toimintatapoja ja vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Samoin on voinut olla välttämätöntä ottaa käyttöön toimintamalleja, joista on syytä normaalioloihin palattaessa luopua. 

Oppilaiden ja opiskelijoiden myönteinen kohtaaminen jokaisena koulupäivänä on entistä tärkeämpää. Jokaisen oppilaan ja opiskelijan yksilölliseen hyvinvointiin ja oppimiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.