Lukion opetussuunnitelman 2019 perusteissa laaja-alaisen osaamisen kuusi osa-aluetta muodostavat jatkumon, jonka alkukohta ja jatkuva tarkistuspiste on hyvinvointiosaaminen. Laaja-alaisen osaamisen luonnosteluvaiheessa huomattiin, että osa-alueet muodostavat orgaanisen rakenteen vertautuen yksilön – lukiolaisen – kasvu- ja oppimisprosessiin: kolme ensimmäistä osa-aluetta antavat lukiolaiselle elämänhallinnan aineksia ja kolme jälkimmäistä ohjaavat häntä vastuulliseen vaikuttamiseen.