Oppiainerajat ylittävien opintokokonaisuuksien avulla opiskelijaa voidaan auttaa tarkastelemaan ja hahmottamaan erilaisia opiskeltavia ilmiöitä kokonaisvaltaisemmin. Kolmen lukion opettajat kertovat kokemuksistaan oppiainerajoja ylittävien opintojaksojen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.
Kuvituskuva palapelien rakentamisesta. Palapelin osien päällä on neljä kättä, jotka kokoavat palapeliä.