Inklusiivinen varhaiskasvatus edellyttää inklusiivisen pedagogiikan ja toimintakulttuurin johtamista ja kehittämistä. Inkluusio on kasvatus- ja koulutusalan arvoperustainen käsite, ja sitä arvioidaan ja kehitetään inklusiivisten periaatteiden mukaisesti.