Peruskoulufoorumin kunnianmaininnan, Innostava #paraskoulu-teko tai -idea 2019 saivat Kulosaaren yhteiskoulu, Pudasjärven Hirsikampus ja Ylöjärven yhtenäiskoulu.
#paraskoulu-kunniamaininnat

Tasa-arvoisen peruskoulun edistämiseen liittyviä tekoja ideoita on kerätty syksystä 2018 sivustolla paraskoulu.fi. Näiden joukosta peruskoulufoorumi valitsi kolme tekoa, jotka palkittiin kunniamaininnalla.

Kunniamaininnan sauvat tunnustuksena erityisen innostavasta tasa-arvoisen maailman parasta peruskoulua edistävästä #paraskoulu-teosta:

  • Kulosaaren yhteiskoulu, Helsinki
  • Pudasjärven Hirsikampus, Pudasjärvi
  • Ylöjärven yhtenäiskoulu, Ylöjärvi

Ideoissa ja teoissa vahvana tekijänä yhteisöllisyys

Ylöjärven yhtenäiskoulu: Kouluyhteisöohjaaja tukemaan koulun yhteisöllisyyttä

    ”Koulun työntekijänä kouluyhteisöohjaaja on tuonut koulun yhteisölliseen ja osallisuuden kehittämiseen paljon uutta potkua.

    Nimenomaan koulun lähtökohdista suunnitellen kouluyhteisöohjaaja on tuonut arkeen konkreettisia asioita yhteisöllisyyden kehittämiseen ja osallistamiseen.

    Kouluyhteisöohjaaja toimii mm ruokailun tukemisessa, tukioppilas- ja oppilaskuntatyössä, höntsyliikunnan edistäjänä, välkkätoiminnan kehittämisessä yläkouluikäisille sekä läksyparkin toteuttajana.”

Kulosaaren yhteiskoulu, Helsinki: Yläkoulun ilmiöprojekti alakoulun oppilaille

    ”Koulumme (yläkoulu + lukio) 7-luokkalaiset suunnittelevat toimintailtapäivän naapurissa olevan alakoulun 3-luokkkalaisille.

    Molempien ilmiö-projektin aiheena on Itämeri, jolloin yläkoulun oppilaiden projektilla on mielekäs tarkoitus ja luonnollinen yleisö. Aiomme olla yhteydessä myös toiseen läheiseen ruotsinkieliseen alakouluun, jolloin saadaan 7-luokkalaiset harjoittelemaan myös ruotsin kieltä.”

Pudasjärven hirsikampus: Jaettu johtajuus pedagogisen muutoksen mahdollistajana

    ”Pedagoginen jaettu johtajuus mahdollistaa johtamismallin avulla opettajien pedagogisen luovuuden yhdistymisen opittuun ja ammatissa kehittyneeseen ammattitaitoon.

    Kouluvuosi on jaksotettu uniikisti pedagogisiin jaksoihin, jolloin jatkuvasti syntyy uusia pedagogisia käytänteitä – esim. lukemaan / kirjoittamaan oppiminen robotiikan ja ohjelmoinnin avulla tai lukion kehittäminen paikalliseen oppimisympäristöön integroitumalla esim. lukion ilmailulinja jossa valikoidut opiskelijat suorittavat maksuttomasti lukio-opintojen osana lentolupakirjan.”

Onnea palkituille!