Lukiouudistuksen ja uusien opetussuunnitelman perusteiden myötä lukio-opetusta toteutetaan opintojaksoina entisten kurssien sijaan. Sivulle kerätään ideoita ja vinkkejä opintojaksojen rakentamiseen ja toteuttamiseen.
Työskentelyä post it -lapuilla.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä päättää, minkä laajuisina opintojaksoina opinnot tarjotaan opiskelijalle. Koulutuksen järjestäjän on kuitenkin tarjottava opiskelijalle mahdollisuus suorittaa valtakunnallisia valinnaisia opintoja kahden opintopisteen laajuisina opintojaksoina. Paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetään, missä järjestyksessä oppiaineen opinnot suoritetaan ja miten ne jaetaan opintojaksoihin.