Uusissa Intohimona oppiminen -podcastin jaksoissa keskustellaan viiden jakson verran digioppimisesta ja tutustutaan samalla opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön tarkoitettuihin osaamisen kuvauksiin. Kuvausten avulla pyritään helpottamaan opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä ja lisäämään oppijoiden tasa-arvoa digitaalisen osaamisen kehittymisessä.

Podcastissa on keskustelemassa opettajia, tutkijoita ja digipedagogiikan kehittäjiä. Jaksoissa kuullaan lukuisia helposti lähestyttäviä esimerkkejä siitä, kuinka teknologia on olennainen osa oppimisympäristöä jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Kuulemme arjen tilanteista, joissa laaja-alainen osaaminen kehittyy digitaalisissa ympäristöissä monenlaisten ennakkoluulottomien kokeilujen kautta. Podcastissa puhutaan myös siitä, miksi tyttöjä päätyy niin vähän teknologian aloille. Lisäksi jaksoissa keskustellaan oppilaan osaamisen kuvaamisen merkityksestä ja kuullaan, miten digitaalisen osaamisen kuvaukset otetaan käyttöön kunnissa.

Nainen esiintyy tabletti kädessä