Sivulta löydät islamin uskonnon oppimäärään liittyviä käsitteitä moduuleittain jaoteltuina. Kunkin käsitteen kohdalla avataan sitä, mitä käsitteellä tarkoitetaan nimenomaan islamin opetuksen näkökulmasta.

Kaikille uskonnon oppimäärille yhteisiä käsitteitä ja niiden avauksia löydät tukimateriaalista Lukion uskonnon opetussuunnitelman käsitteitä.
Aikuisopiskelijat tekevät ryhmätöitä