Jos sinulla on filosofian maisterin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto, sinulta ei edellytetä auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittamista, mikäli tutkintoosi sisältyy vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot. Näihin opintoihin on sisällyttävä kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä yliopisto-opintoja. Niihin tulee sisältyä vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot, joihin kuuluvat käännösharjoitukset siinä kieliparissa ja -suunnassa, jossa oikeutta anotaan.

Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä voidaan myöntää vain yhdessä tutkintoon sisältyvässä kieliparissa ja -suunnassa. Oikeus voidaan myöntää äidinkieleen tai siihen kieleen, jonka hakija hallitsee parhaiten (A-työkieli). Jos haet oikeutta muuhun kuin äidinkieleen, sinun on auktorisoidun kääntäjän oikeuden hakemuksessasi dokumentoitava luotettavalla tavalla, että kielitaitosi on Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla C2 (ks. auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet 2012).

Todistusmaksu korkeakoulututkinnon perusteella todistusta haettaessa on 264,00 euroa.

Lisätietoja ja tarkennuksia korkeakoulututkinnon perusteella auktorisoidun kääntäjän oikeuden hakemiseen löytyy usein kysytyistä kysymyksistä.