Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä. Auktorisoiduksi kääntäjäksi voidaan hyväksyä luotettavaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi ja jolla on kotikunta Suomessa taikka vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Tämän lisäksi henkilön tulee hankkia oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Auktorisoidun kääntäjän oikeutta voit hakea kolmella tavalla:
1.    kun olet suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon hyväksytysti
2.    kun korkeakoulututkintoosi sisältyy auktorisoidun kääntämisen opintoja
3.    kun olet virallinen kääntäjä.

Huomaathan, että hakemukset käsitellään Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan kokouksissa. Seuraavan kokouksen päivämäärän löydät kohdasta Tutkintolautakunta. Hakemuksen tulee olla Opetushallituksessa noin viikkoa ennen tutkintolautakunnan kokousta. 
Jos auktorisointisi on päättymässä, katso sivun lopussa kohta Auktorisoinnin uusiminen.