Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta. Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet kaksivuotisen esiopetuksen kokeilua varten.
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  •     vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  •     kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  •     selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  •     selvittää perheiden palveluvalintoja
  •     saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostu  miseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

OKM:n sivuilta löydät tarkemmin tietoa kokeilusta ja tietoa siitä, mitä kokeilu tarkoittaa siihen osallistuville lapsille ja perheille.

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014), mutta niitä on tarvittavilta osin muokattu kokeiluun sopivaksi.

Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelmaperusteita yhdessä varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Perusteet on laadittu niin, että sen mukainen toiminta ja opetus muodostavat luontevan osan lasten oppimisen polkua varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Katso lisätietoa kokeiluperusteista esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet-sivulta.