Kansallinen lukutaitostrategia 2030 tuo näkyviin lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi tehtävää työtä ja luo uusia avauksia myös aikuisten lukutaidon edistämiseksi.

Oppilaita

Suomalaislasten, -nuorten ja -aikuisten lukutaito on keskimäärin verraten hyvällä tasolla, mutta erityisesti nuorten lukutaito on heikentynyt vuosituhannen alusta selvästi. Jokaisessa ikäryhmässä niitä, joilla on arjen tilanteisiin riittämätön lukutaito, ja nuorten keskuudessa heitä on jo lähes 14 prosenttia. Myös suurella osalla korkea-asteen opiskelijoista on puutteita kriittisessä lukutaidossa ja kirjoittamisessa.

Lukutaito vaihtelee kaikissa ikäryhmissä, ja vaihteluun vaikuttaa erityisesti kodin resurssit ja lukemisen arvostaminen sekä se, kuinka paljon ja monipuolisesti vapaa-ajalla luetaan. Varhaiskasvatuksella ja kouluilla on merkittävä rooli lukutaidon edistämisessä ja tasa-arvoisen lukutaitotason tarjoamisessa.

Lukutaitostrategian lähtökohdat

Opetushallitus asetti vuodeksi 2021 työryhmät laatimaan kansallisen lukutaitostrategian. Lukutaitostrategia laajentaa, päivittää ja tarkentaa aiempia Lukuliikkeen suuntaviivoja.  Strategiaan sisällytetään myös alue- ja kuntatason toimia, joilla edistetään lukutaitoa tukevia paikallisia rakenteita.

Lukutaitostrategian laadinnassa on haluttu tavoittaa laajasti lukutaidon vahvistamiseen liittyviä tahoja. Kevään 2021 aikana on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia. Lukutaitostrategian päälinjauksista on vastannut ohjausryhmä ja varsinaisesta kirjoitus- ja laadintaprosessista projektiryhmä.

Lukutaitostrategian pohjana on Lukutaitofoorumissa valmistellut lukutaidon kehittämisen suuntaviivat 2018 ja Lukuliikkeen tekemä työ alkaen vuodesta 2019.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 julkaistiin 16.11.2021. 

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 -julkistamistilaisuus